Seed Business Angel-regeling nu voor meer angels

delen

8 juli 2021

Investeerders.nl

De Seed Business Angel regeling die vier jaar geleden werd gelanceerd om startups verder te helpen is uitgebreid. Vanaf nu kunnen ook meer dan twee angels zich aanmelden voor de regeling.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet de aanpassing van de regeling ervoor zorgen dat die nu beter aansluit bij de markt. Investeren gebeurt namelijk regelmatig in groepsverband.

Regeling bleek te beperkt

De regeling, in het leven geroepen in 2017, houdt in dat daar waar business angels hun expertise en kapitaal inbrengen, de overheid hun inleg verdubbelt in de vorm van een renteloze lening. Het idee erachter is dat het zo makkelijker en aantrekkelijker wordt om te investeren in Nederlandse startups.

Diverse leden van BAN Nederland hebben het eerder benoemd maar nu blijkt ook uit onderzoek van de Rijksdienst dat de regeling, die altijd gold voor slechts twee business angels, mogelijk te beperkt is. Angels opereren vaak in groepsverband, omdat ze zo van elkaar kunnen leren, hun kapitaal kunnen bundelen en het risico beter wordt gespreid.

Misschien ook interessant