Waarom (geassocieerd) lid worden

Door uw lidmaatschap:

 • ondersteund u de doelstellingen van de Vereniging Business Angels Netwerken Nederland (zie onder)
 • staat uw profiel op dé website voor business angels investing in Nederland. De website is goed gelinkt met het world wide web van het financiële ecosysteem. Marktpartijen zullen u makkelijk kunnen vinden.
 • worden uw activiteiten vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief en komen de activiteiten op de activiteiten kalender te staan op de website. Hierdoor een goed bereik tot uw doelgroep.
 • wordt u uitgenodigd voor exclusieve thematische bijeenkomsten gericht op kennisdeling tussen (geassocieerde) leden. We streven naar minimaal twee van dergelijke bijeenkomsten per jaar.
 • heeft u aansluiting bij door de Vereniging (mede) georganiseerde landelijke activiteiten.
 • gezamenlijk zijn we gesprekspartner voor de overheid gericht om onze doelstellingen te behalen.
 • heeft u aansluiting met de activiteiten van de europese confederatie van business angels federaties genaamd Business Angels Europe en andere europese projecten gericht op cross border investing.

Doelstellingen

 1. De stem van de hele business angels markt zijn.
  Het vertegenwoordigen van de belangen en meningen van de business angels gemeenschap naar de overheid, opinieleiders en bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau. Gericht op het stimuleren van een klimaat van ondersteuning en groei van de business angels markt. De naam van de Vereniging zal dan zijn Vereniging Business Angels Netwerk Nederland.
 2. Stimuleren van bewustwording en promotie van de business angels investment voor business angels in spé.
  Voor mensen die financieel capabel zijn en met de juiste ondernemerservaring actief de mogelijkheid voorleggen om als business angel te investeren in start ups en groeibedrijven.
 3. Promoten van best practices en het ontwikkelen van standaarden in de business angels markt.
  BAN Nederland onderkent het belang van het invoeren kwaliteitsstandaarden en professionalisme bij haar leden. Ook het aanbieden van trainingen voor nieuwe business angels hoort daarbij evenals e-learning tools. Accreditatie van nieuwe business angels willen we stimuleren.
 4. Een bron van markt informatie en trends in de business angels markt.
  De markt voorzien van informatie over trends en ontwikkelingen in de business angels markt. Het actief verzamelen van marktinformatie over de Nederlandse angelmarkt. De website van BAN Nederland moet het digitale kenniscentrum zijn voor Angelinvesting. Input wordt geleverd door de leden van de Vereniging. Standaard contracten en methodieken en methoden worden aangereikt. Wet en regelgeving inzake Angelinvesting wordt inzichtelijk gemaakt. De Angelnetwerken, business angels syndicaten en business angels worden toegankelijk gemaakt.
 5. Het verbinden van alle hoofdrolspelers in het business angels eco systeem
  We willen de ontmoetingen en samenwerkingen tussen de stakeholders in de Angelmarkt stimuleren gericht op het maximaal benutten van kansen en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Door het organiseren van regionale en landelijke bijeenkomsten in samenwerking met stakeholders.
 6. Het ontwikkelen van een marktplaats voor toegang tot kwalitatieve dealflow.
  Wij willen de toegang tot kwalitatieve dealflow tussen ondernemers en business angels zoveel mogelijk verbeteren door de samenwerking tussen business angels netwerken, business angels syndicaten en business angels en alle andere genoemde stakeholders in de markt te bevorderen.
  Via een tool op de website worden ondernemers doorverwezen naar de full members die bij het zoekprofiel passen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief