Masterclass Dealclosing in de praktijk op woensdag 27 november Bergen op Zoom

delen

14 november 2019

BAN Nederland

Woensdag 27 november, van 14.30 uur – 17.00 uur in Bergen op Zoom

Green Chemistry Campus
Plasticsweg 2
Bergen op Zoom

Op woensdag 27 november organiseren de Green Chemistry Campus en Business Angels Connect in samenwerking met Bielegal een Masterclass over deal closing met een private investeerder. Het blijkt dat een goede voorbereiding in belangrijke mate bijdraagt aan de kans van slagen van onderhandelingen en het verkrijgen van financiering van private investeerders. Tijdens de Masterclass krijgt de deelnemer inzicht in hoe het deal closing proces er procesmatig uitziet en hoe het juridisch wordt vorm gegeven.

Onderwerpen
De masterclass is opgebouwd twee onderdelen die ieder door een expert op dit gebied behandeld zullen worden: ‘Juridische aspecten’ en ‘Voorbereiding op de onderhandeling’. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen en vanuit de praktijk worden belicht:

• Hoe bereid ik mij voor op het vinden van private investeerders?
• Voorbereiding op de kennismaking met investeerders
• Daadwerkelijke kennismaking
• Non-Disclosure Agreement
• Letter of Intent
• Business Due Diligence
• Bedrijfswaardering
• Voorwaarden en onderhandeling
• Deal closing
• Convertible Loan

Voor Start ups en MKB’s is de training gratis door een subsidie van de Topsector Chemie. Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meldt u aan via reijtenbagh@businessangelsconnect.nl

Praktisch informatie
De Masterclass wordt gegeven in de middag en bestaat uit twee blokken met daartussen een pauze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan door een mail sturen aan: v.vandenbosch@greenchemistrycampus.com
René Reijtenbagh – Angel investing expert
René Reijtenbagh is CEO of Business Angels Connect. He has two decades of experience in helping companies funding their growth via business angels. René is Vice President of Business Angels Europe, the European confederation of business angels networks. He has a track record in selecting, coaching and introducing promising companies to the business angel community. Guido de Bie – Legal expert
Guido de Bie is owner of Bielegal. Bielegal is a consultancy firm specialized in legal advice in the field of mergers and acquisitions in small and medium-sized enterprises. Bielegal can completely take care of legal matters by advising from A to Z. In addition, Bielegal uses a no-nonsense approach and always maintains the importance of the entrepreneur. In relation to Business Angels Connect, Bielegal can create and capture the final deal in an appropriate legal solution.

Misschien ook interessant