Hoe gaan investeerders om met de coronacrisis?

delen

27 mei 2020

Investeerders.nl

Het coronavirus is al enkele maanden in ons land en de invloed ervan wordt steeds duidelijker. Maar waar gaat het naartoe? En hoe gaan business angels en crowdfundingplatforms om met de situatie?

BAN Nederland heeft gepolst bij haar leden. Investeerders publiceerde hier eerder vandaag over.

Peter van Meersbergen van De Breed & Partners ziet dat closing de laatste tijd wat lastiger is, waardoor business angels op hun hoede zijn. “Zo zijn sectoren als de horeca nu uitgesloten. Al zijn er wel nieuwe informal investors die zeggen dat je juist nú moet instappen.”

Peter ziet verder dat veel bedrijven juist nu op zoek zijn naar financiering, omdat andere financieringen zijn afgeketst. “Je hoort nu regelmatig: ‘ik was in gesprek met iemand, maar nu heeft de investeerder zich teruggetrokken. Kennen jullie nog iemand?'”

Informal investor kan een oplossing zijn

Hij heeft ook een tip voor BAN Nederland. Iets meer aanwezig zijn in bladen via marketing of interviews. “En een informal investor kan juist in deze tijd een oplossing zijn. Die optie zie ik nu echter weinig terug in het nieuws.”

Ook René Reijtenbagh ziet vraaguitval en dat financieringen elders worden stopgezet, waardoor investeerders nu druk zijn met het op orde krijgen van lopende deelnemingen. Ook denkt hij dat het coronavirus nog te weinig wordt meegeteld in de huidige bedrijfswaarderingen. “Heel veel startups worden geleid door millennials en die weten nog niet wat een economische crisis inhoudt.”

Hij denkt dat business angels minder snel zullen investeren dan normaal. “Ze zullen minder risico willen nemen en het liefst investeren in bedrijven die zich net buiten de startupfase begeven met een proof of concept of al wat verder zijn met hun omzet.”
Juist nu instappen?

Bas Langelaar van Vectrix ziet veel investeringen die ‘op hold’ staan, al benadrukt hij wel dat de crisis natuurlijk ook weer kansen kan bieden. Ook voorziet hij dat het virus de bedrijfswaarderingen weer wat zal verlagen en zo de gekte er vanaf haalt. De verdere invloed van het coronavirus is afhankelijk van hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Als die verder indamt na de zomer, dan komen de investeringen wel weer op gang. “Anders gaat het nog langer duren en dan? Fondsen hebben nog veel geld. Maar individuele angels?”

Afwachtende houding bij investeerders en crowd

Jan-Willem Onink van Collin Crowdfund ziet een afwachtende houding bij investeerders en de crowd. Aan de vraagkant ziet hij echter mooie aanvragen van bedrijven die nu hun heil zoeken binnen de non-bancaire financieringsmarkt.

Het aantal crowdfundingaanvragen is met uitzondering van de periode half maart/begin april nagenoeg gelijk gebleven. Maar door de afwachtende houding van investeerders zijn de proposities die Collin plaats maximaal 500.000 euro op dit moment. “Hierdoor zijn onze maandvolumes wat afgenomen. Als het past, rekken we dat maximum op dagbasis verder op.”

‘Staatsgarantie past uitstekend bij crowdfunding-gebruikers’

Op dit moment wil de overheid crowdfunding-platforms niet in aanmerking laten komen voor BMKB-C, omdat een platform geen gelden op eigen boek neemt en dus zelf geen risico’s loopt. Het tegenargument dat er toch al snel enkele honderden investeerders meedoen en daarmee het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ondersteunen, heeft tot nu toe geen draagvlak gevonden.

Maar Jan-Willem zegt dat ze in gesprek blijven met de overheid en dus nog niet opgeven. “Deze staatsgarantie zou uitstekend passen bij de klanten die worden bediend door een crowdfunding-platform.”

Misschien ook interessant