Toegang tot Financiering & Business angels

30 oktober 2019

14:30 - 18:00 uur

BAN Nederland

delen

Op donderdag 30 oktober organiseert Business Angels Connect samen met de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom een voorlichtingsbijeenkomst over bedrijfsfinanciering. Startups en MKB bedrijven kunnen kennismaken met de verschillende financieringsmogelijkheden, hoe ze verweven zijn met elkaar en wat de voor- en nadelen zijn. Wat is een handige financieringsstrategie? Wat is de positionering van business angels (private investeerders) daarin? Vanuit de praktijk vertellen experts hoe het werkt. Ook zal verder ingegaan worden op subsidiemogelijkheden in zijn algemeenheid en het subsidieaanbod van RVO via Go-Chem en in het bijzonder de Kiemregeling.

Meer informatie

Misschien ook interessant