Durfinvesteerders willen meer investeren in 2023

delen

5 april 2023

Investeerders.nl

Bijna driekwart van de Nederlandse investeringsmaatschappijen voor startups en scale-ups maakt zich zorgen over het verslechterde economische klimaat. Toch zegt het merendeel in 2023 evenveel of meer te investeren in groeibedrijven tegen een lagere waardering. 

Ondanks zorgen geen aangepast investeringsbeleid

Na een sterke groei in de afgelopen jaren verwachten economen dat de Nederlandse economie dit jaar minder snel zal groeien. Zo’n 70 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt, hoge grondstofprijzen, gestegen rente of terughoudendheid bij collega-investeerders. Desondanks zegt 80 procent van de deelnemers hun investeringsstrategie niet te (willen) veranderen.

Aandelen van startups lager gewaardeerd

Wel geven meerdere investeerders aan dat zij startups met een financieringsvraag nu lager waarderen. Hierdoor krijgen financiers al snel een groter belang in een startup, namelijk meer aandelen voor hetzelfde financieringsbedrag.

Naast de versoberde waarderingen geven investeerders aan kritischer te kijken naar de ‘runway’ van een startup. Oftewel, de periode die een bedrijf kan overbruggen tot er een nieuwe financieringsronde nodig is. Investeerders sturen nu meer op winstgevendheid en minder op groei.

Financiers willen meer investeren in 2023

In vergelijking met 2021 haalden Nederlandse startups vorig jaar ruim de helft minder durfkapitaal op. Waar zij in 2021 in totaal 5,3 miljard euro ontvingen, haalden ze in 2022 maar 2,6 miljard euro op. Wel bleef het aantal investeringen met 415 stuks in 2022 vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Daarnaast werden in 2021 vaker investeringen gedaan van tientallen miljoenen euro’s. In 2022 ging er juist meer kapitaal naar startups in de vroege fase. Voor 2023 verwacht de helft van de ondervraagden meer investeringen te doen. Zo’n 40 procent denkt evenveel te investeren.

Misschien ook interessant