De Vereniging van Business Angels Netwerken wenst iedereen een Gelukkig 2018

delen

3 januari 2018

BAN Nederland

2018 wordt na verwachting een goed jaar voor business angels investing.
We hebben allerlei activiteiten voor leden en geïnteresseerden in voorbereiding. Samen met RVO gaan we een voorlichtingsbijeenkomst organiseren inzake de nieuwe Seed faciliteit Business Angels. We gaan actief de cross border investments met Duitsland voor het voetlicht brengen. Zo maken wij de connectie met Duitse Angels in de High tech. Een conferentie over cross border investing met Duitsland is in voorbereiding in samenwerking met de Business Angels Netzwerk Deutzland. Op 23 april zijn we betrokken bij de Start up verkiezing van het jaar samen met ons lid Vectrix. Het trainingsaanbod voor business angels via onze leden gaan we actief promoten. Ook gaan we bekijken hoe we individuele business angels meer kunnen betrekken bij onze Vereniging.

Misschien ook interessant