Business Angels Connect faciliteert de sector Offshore Wind Industrie in bemiddeling naar (business angels) financiering

delen

5 april 2018

BAN Nederland

Offshore Wind Innovators lanceert financiële dienstverlening
Offshore Wind Innovators lanceert voor ondernemers in de offshore windindustrie die op zoek zijn naar financiering, een pakket op maat. Deze financiële diensten maken hen wegwijs in specifieke financieringsvormen, stelt hen in staat om te onderbouwen of private financiering een optie is en vergroot de slaagkans op private investeringen. Dit is in Nederland het eerste initiatief om ondernemers in de offshore windindustrie en investeerders op deze manier aan elkaar te koppelen.
Het kabinet wil voor 2030 11,5 GW aan vermogen op de Noordzee realiseren. Om de kosten te reduceren zijn naast schaalvergroting innovaties van het MKB nodig. Gezien het kapitaalintensieve karakter van de sector, is het lastig en complex voor ondernemers om deze innovaties met eigen middelen succesvol naar de markt te brengen.
Daarom heeft Offshore Wind Innovators een pakket aan financiële diensten ontwikkeld. De community is daarvoor een uniek samenwerkingsverband aangegaan met een ervaren netwerk van business angels, Business Angel Connect. D Daarnaast hebben zich meerdere financiers bij de community aangesloten om het belang van private financiering voor deze groep ondernemers te onderschrijven.
Masterclass Finance op 17 mei
De beschikbare financieringsbronnen hebben elk hun voorwaarden en voor- en nadelen. Offshore Wind Innovators start daarom met een Masterclass Finance op 17 mei. Experts van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, venture capital, banken, subsidieverleners, crowd funding en business angels zullen hun opwachting maken. Zij zullen hun financiële (on)mogelijkheden, ervaringen, actuele ontwikkelingen en verwachtingen delen.
Investors Day op 21 juni
Offshore Wind Innovators en Business Angels Connect faciliteren vervolgens een bijeenkomst tussen ondernemers en private investeerders. Bijzonder is dat ondernemers als voorbereiding op deze Investors Day op 21 juni inhoudelijke feedback van experts krijgen om gefundeerd te kunnen bepalen of private financiering een optie is. Geselecteerde bedrijven worden geholpen bij de voorbereiding op hun presentatie tijdens de Investors Day.
Ondersteuning bij sluiten van deal
Na de Investors Day kan een ondernemer desgewenst een beroep doen op ondersteuning bij vervolggesprekken en het sluiten van de deal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specialistisch team van financiële en juridische experts van Business Angels Connect (o.l.v. René Reijtenbagh).
Neem voor meer informatie contact op met Martin Weissmann, m.weissmann@innovatielink.nl of René Reijtenbagh, reijtenbagh@businessangelsconnect.nl

Misschien ook interessant