Financiële maatregelen tegen het coronavirus

delen

25 maart 2020

Investormatch

Het is een lastige tijd voor ondernemers. De coronapandemie heeft een grote impact op zowel start-ups, mkb-ondernemingen als grootzakelijke bedrijven. Voor veel ondernemers is de situatie onduidelijk en de toekomst onzeker. Voor deze ondernemers komt de Nederlandse overheid met steunmaatregelen. Ook de EU stelt extra financiën beschikbaar.

Het kabinet trekt € 10 tot € 20 miljard uit om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. De noodmaatregelen richten zich op de voortgang van zowel bedrijven als zelfstandigen. Hieronder volgt een overzicht van financiële steun waar bedrijven en zelfstandigen gebruik van kunnen maken:

Uitstel belasting betalen + boeteverlaging

De overheid komt bedrijven tegemoet die belasting niet tijdig kunnen betalen. Hiervoor kan uitstel worden aangevraagd. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, worden kwijtgescholden. De invorderingsrente is vanaf 23 maart verlaagd van 4% naar 0,01%. Verlaging van belastingrente naar 0,01% geldt vanaf 1 juni 2020.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

De NOW is één van de maatregelen die het kabinet neemt om ondernemers te steunen. De NOW is de vervanger van werktijdverkorting. Met de regeling werktijdverkorting krijgen werknemers, voor wie tijdelijk geen of minder werk is, een WW-uitkering over de niet-gewerkte uren. Doordat er 78.000 aanvragen zijn gedaan voor de WTV-regeling is de WTV onbetaalbaar geworden. Met de NOW kunnen ondernemers met personeel een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Op deze manier kunnen werknemers met een vast en flexibel contract doorbetaalt worden. Ondernemers met personeel die een omzetdaling van minimaal 20% verwachten, kunnen voor maximaal drie maanden maximaal 90% van de totale loonsom terug vragen. Het UWV streeft ernaar de regeling te openen op 6 april 2020. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

De overheid komt met een aanvullende inkomensondersteuning van maximaal drie maanden voor ZZP’ers en zelfstandige ondernemers die financieel worden getroffen door de coronacrisis. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze regeling hoeft niet te worden terugbetaald en ook een voorschot kan worden aangevraagd.

Noodloket compensatieregeling getroffen sectoren

Het coronavirus en de maatregelen die door het kabinet zijn getroffen hebben een enorme impact op diverse sectoren. De cultuursector, de toeristische sector en de horeca zijn enkele voorbeelden. Bedrijven binnen deze sectoren kunnen een vaste eenmalige vergoeding van € 4.000 ontvangen. De regeling is vanaf 30 maart 2020 ook geopend voor ondernemers in de non-foodsector.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

Met de toenemende onzekerheid over de toekomst van bedrijven is het afsluiten van een banklening niet hoopvol. Met de BMKB-regeling staat de overheid voor 75% (i.p.v. 50%) garant voor mkb-bedrijven die een banklening, overbruggingskrediet of rekening-courant krediet willen aanvragen. De regeling is officieel opengesteld vanaf 1 april 2020.

Verruiming regeling Garantie ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die door de coronacrisis problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de regeling Garantie ondernemingsfinanciering. Ondernemingen worden geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het minimum bedrag waarvoor de overheid garant staat is € 1,5 miljoen. Het maximum bedrag waarvoor de overheid garant staat wordt tijdelijk verruimd van € 50 naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Het subsidieplafond wordt verhoogd naar € 1,5 miljard.

Versoepeling betalingsverplichtingen

Ondernemers die gebruik maken van de regelingen Innovatiekrediet en Vroegefasefinanciering kunnen zes maanden uitstel aanvragen van rentebetalingen en aflossingen. Het aflossingsschema dat per 1 april 2020 geldt, schuift door naar 1 oktober 2020. Met deze maatregel wil de overheid ondernemers helpen hun liquiditeit te behouden of te herstellen.

Versoepeling betalingsverplichtingen Nederlandse banken

Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos) geven mkb-bedrijven met een financiering tot maximaal € 2,5 miljoen 6 maanden uitstel van aflossing op deze lening. Bedrijven die een lening hebben boven € 2,5 miljoen, krijgen van de banken ook financiële ruimte. Daarbij zal de situatie per klant worden bekeken.

Europese maatregelen

10% van het Europese BBP wordt vrijgemaakt aan belastingmaatregelen en kapitaalgaranties. Het gaat om zo’n € 1200 miljard. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt € 40 miljard vrij voor bedrijven die worden getroffen door maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarbovenop stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins of geneesmiddelen tegen corona. Daarnaast mogen EU-landen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot € 500.000 verstrekken aan bedrijven die lijden onder het coronavirus.

Subsidiekansen

Innovatieve ondernemingen die vanwege de coronacrisis minder opdrachten hebben, kunnen ervoor kiezen tijdelijk de focus op interne development en innovatie te leggen. Uren die je hieraan besteedt, kunnen worden meegenomen binnen de WBSO. Ook een MIT-haalbaarheidsonderzoek biedt mogelijkheden indien ondernemers hun R&D-middelen willen verruimen. Meer weten over subsidiekansen in crisistijd? Neem contact op!

Misschien ook interessant